Återskapa och få tillbaka raderade bilder och filer (Windows)

Gillar du artikeln? Stöd sajten med en Swish om du vill.

Det senaste

Recension: Dreame Z10 Station – Dags att se upp, Dyson

En av de tråkigaste sakerna med Dysons populära skaftdammsugare är att de många gånger skapar ett litet rökmoln när man tömmer dem. Något sådant är det inte tal om med Dreames Z10 Station.

Bestäm var skärmbilder ska sparas i macOS

Skärmbild, skärmavbildning, print screen, screenshot, skärmdump. Kärt barn har många namn. Men varför i hela världen ska alla sparas på skrivbordet? Så bestämmer du själv var dina skärmbilder ska placeras.

Lyckats formatera USB-minnet av misstag eller tagit bort viktiga dokument från datorn? Genom att agera snabbt kan mycket gå att återfå! Så går du till väga!

Alla har vi väl någon gång råkat radera en eller flera filer vi egentligen kanske inte önskade ta bort. Tack och lov försvinner faktiskt inte en fil som tas bort. Vad som istället tas bort när du trycker på Delete-knappen är informationen som berättar för din hårddisk eller ditt USB-minne att det faktiskt finns en fil där bland all data. Så de filer som tas bort finns faktiskt oftast ändå kvar, även om de inte syns.

Med hjälp av rätt typ av programvara är det utifrån detta sedan en ganska enkel sak att söka igenom en hårddisk eller ett USB-minne, luska ut vilka filer som finns gömda på enheten och återskapa dessa. Det finns en mängd program för just detta ändamål. En del ganska bra, en del mindre bra. Vår personliga favorit heter Recuva. Programmet är helt gratis att ladda ned och använda. Det finns en betalversion (cirka 200kr) som inkluderar support och hjälp med återställning om man önskar det. Vi kommer dock använda gratisvarianten, som enligt oss fungerar utmärkt. Recuva finns i dagsläget endast för Windows.

1. Använd INTE hårddisken eller USB-minnet

Det första du ska göra när du kommer på dig själv med att du råkat ta bort filer som kanske inte skulle tagits bort är att inte spara några nya filer på datorn, den externa hårddisken eller USB-minnet i fråga. När en fil tas bort vet som sagt inte längre lagringsenheten att filen fortfarande faktiskt finns kvar. Istället ser enheten bara en massa slumpmässig data (ettor och nollor). Detta utrymme av ettor och nollor kan hårddisken eller USB-minnet sedan använda som plats att spara nya filer på.

Om du därför gör just detta (sparar nya filer) på den enhet du vill återskapa filer från kan det hända att de nya filerna placerar sig över de borttagna. Detta resulterar i att datan från de tidigare filerna blir korrupt. Alltså trasig eller ofullständig. I förlängningen kan det betyda att filerna antingen inte alls, eller bara delvis, går att återskapa. Beroende på hur stor skada de nya filerna gjort kan dock (ibland) program som Recuva lyckas fylla i den saknade datan baserat på vissa mönster och på så sätt återskapa filer som skrivits över även flertalet gånger.

Det bästa du kan göra är dock som sagt att direkt helt sluta kopiera data till till den enhet du vill återskapa filer från. Just för att undvika att några filer skrivs över med ny data.

2. Börja med att kolla Papperskorgen

Som standard tas inga filer bort direkt i Windows. Istället skickas de filer du väljer att ta bort till Papperskorgen. Så innan du börjar med att försöka återställa dina borttagna filer rekommenderar vi att du tar en titt i Papperskorgen. Hittar du dina filer här är det inte värre än att högerklicka på dem och välja Återställ för att direkt skicka tillbaka dem till där de befann sig innan de togs bort. Finns inte filerna i Papperskorgen är det bara läsa vidare!

Papperskorgen - Återställ raderade filer
Börja med att se efter så dina borttagna filer inte fortfarande befinner sig i Papperskorgen.

3. Installera Recuva på rätt sätt

Beroende på om filerna du vill återskapa befann sig på en extern lagringsenhet såsom ett USB-minne eller en extern hårddisk eller om de fanns på din dators interna hårddisk (systemdisken) skiljer sig återställningsprocessen något. Om de borttagna filerna var sparade på din dators interna hårddisk rekommenderar vi att du går direkt till 3.1 – Installera den portabla versionen av Recuva. Vi vill som sagt lägga till så lite filer som möjligt på den minnesenhet där de borttagna filerna finns, så de inte skrivs över av någon ny data. Detta är precis vad den portabla versionen av Recuva är till för.

Befann sig de borttagna filerna istället på ett USB-minne eller en extern hårddisk är det bara ansluta enheten till din dator och läsa vidare.

1. För att återskapa filer från ett USB-minne eller en extern hårddisk börjar du med att öppna valfri webbläsare och gå till piriform.com/recuva/download. Klicka därefter på Piriform.com och spara installationsfilen på valfritt ställe på din dator.

Recuva - ladda ner och återställ raderade filer

2. Starta installationsfilen. Innan du klickar på Install (2) rekommenderar vi att kryssa för No thanks, I don´t need CCleaner, längst ned i programfönstret (1). Detta gör att installationsprogrammet inte också automatiskt installerar programmet CCleaner. CCleaner är inget spionprogram eller sådant utan används för rensa datorn från onödiga filer. Behöver du dock inte specifikt programmet rekommenderar vi som sagt att du inte installerar det. Klicka därefter på Install (2) för att börja installera Recuva.

Installera Recuva - Få tillbaka borttagna filer och bilder

3. Låt programmet installeras klart. Starta det sedan.

3.1 – Installera den portabla versionen av Recuva

Om filerna du vill återskapa befann sig på datorns vanliga hårddisk (den du använder för att installera program etc. på) rekommenderar vi att använda den portabla varianten av Recuva. Denna version installeras inte alls på datorn, utan körs istället direkt från ett vanligt USB-minne. Detta gör att datorns hårddisk aldrig används för att ladda ner eller installera Recuva-programmet på. Något som i värsta fall kan göra att borttagna filer skrivs över med ny data.

Det allra bästa är att följa nedanstående instruktioner från en annan dator (om du har tillgång till en) och lämna datorn du vill återskapa filer från så orörd som möjligt. Säkerställ att du har tillgång till ett USB-minne innan du fortsätter.

1. Öppna nu valfri webbläsare och gå till piriform.com/recuva/features/portable-version. Klicka här på /recuva/download/portable. Spara den nedladdade filen på valfri plats. Använder du trots allt samma dator där de borttagna filerna befann sig rekommenderar vi att du istället sparar filen direkt till ett USB-minne (om du har tillgång till ett). Detta för att undvika att någon av de borttagna filerna skrivs över av ny data.

Ladda ner Recuva - Portabel version

2. Öppna den nedladdade filen och kopiera över filerna till ditt USB-minne. Filerna behöver inte placeras i någon speciell mapp på USB-minnet.

Recuva - Portabel - Placera på USB-minne

3. Plugga nu ut USB-minnet ur datorn och sätt in det i datorn där de borttagna filerna tidigare fanns. Så snart USB-minnet hittats av datorn klickar du på recuva64.exe för att starta programmet. Fungerar inte recuva64.exe klickar du på recuva.exe istället. De båda filerna är för olika typer av datorer. De flesta datorer idag använder 64-bitars filstruktur, medan en del enklare eller äldre datorer kan använda den tidigare varianten (32bit).

4. Börja söka efter borttagna filer och bilder

1. Starta nu Recuva om du inte redan gjort det. Klicka därefter på Nästa för att direkt komma igång med återskapningsprocessen.

Recuva - Påbörja återställning av raderade filer

2. Det första valet som behöver göras är det för vilken typ av filer som ska återställas. Är det t.ex. endast bilder du letar efter kan du välja Bilder här. Annars går det lika bra att välja Alla Filer. Tänk dock på att det lätt kan bli väldigt mycket filer som hittas om du inte specificerar vilken filtyp Recuva ska leta efter. Fortsätt genom att klicka på Nästa.

Recuva - Välj typ av filer som ska letas efter

3. Nästa steg är att specificera exakt vart Recuva ska leta efter de borttagna filerna. Här finns det en mängd olika alternativ. Vi rekommenderar att välja På en särskild plats (1). Klicka därefter på Bläddra (2) och leta upp den enhet (USB-minne eller hårddisk) eller mapp det gäller (3). Klicka därefter på OK.

Recuva - Välj vilken enhet som ska scannas

4. Innan scanningen startar finns möjligheten att välja Djup Avsökning (1). Detta är oftast att rekommendera då många fler filer i regel hittas på detta sätt. Givetvis kan du välja att först göra en vanlig scanning. Ger den inte något bra resultat kan du därefter göra en djupscanning. Oavsett vad du väljer startar du sökningen genom att trycka på Start (2).

Recuva - Starta scanning - Borttagna filer

5. Skulle det vara så att du inte valde Djup Avsökning och inget hittades får du upp nedanstående meddelande. Klicka här på Ja för att göra en mer avancerad genomsökning av din enhet. Du kommer även åt djupscanningsläget genom att klicka på Byt till avancerat läge (högst upp till höger). Klicka på Alternativ (också uppe till höger) följt av fliken Åtgärder. Kryssa för Djup Avsökning och starta om scanningen.

Recuva - Djup avsökning - Hitta dolda - borttagna filer och bilder

6. Recuva börjar nu söka igenom din enhet efter tidigare borttagna och raderade filer. Beroende på enhetens storlek tar sökningen olika lång tid att genomföra. Ha här tålamod och låt programmet arbeta klart.

Recuva - Söker igenom USB-minne efter borttagna bilder - filer

5. Återskapa de borttagna filerna

1. När scanningen är klar presenteras du (förhoppningsvis) med en lista över de filer och delar av filer Recuva hittade på din enhet. Beroende på hur stor chansen att kunna återskapa respektive fil är får de olika färgkoder. Gröna filer har stor chans att återskapas, medan gula är mycket knepigare och röda i princip omöjliga (åtminstone för Recuva). Markera här de filer du vill återskapa (1). Klicka därefter på Återställ (2) för att starta återställningsprocessen.

Recuva - Spara de dolda - Borttagna filer som hittades

2. Innan återställningen startar får du välja en mapp där de återställda filerna ska placeras. Om du återställer filer från ett USB-minne eller en extern hårddisk kan du placera de återskapade filerna direkt på datorns interna hårddisk (1). Återskapar du filer från datorns interna hårddisk rekommenderar vi att du istället placerar de återskapade filerna på exempelvis ett USB-minne eller en extern hårddisk. Detta för att undvika att någon borttagen fil skrivs över av misstag. När du valt en passande mapp klickar du på OK för att starta återställningen.

Recuva - Välj plats för återskapade filer - bilder

3. Beroende på antalet filer som ska återställas och storleken på dem tar återställningen olika lång tid. När allt är klart visas följande översikt där du kan se hur många av de markerade filerna som återställts helt eller delvis. Klicka på OK för att avsluta återställningen.

Recuva - Återställning - Återskapa filer - Klart

4. De återskapade bilderna eller filerna finns nu sparade i den mapp du tidigare valde. Förhoppningsvis lyckades Recuva få fatt i dina raderade filer.

Radera bilder - Filer - Tillbaka - Återskapade

6. Får du inte tillbaka dina bilder eller filer?

Även om Recuva är ett mycket kompetent program för att återfå borttagna filer är det inte det enda programmet med funktionen. FreeUndelete och DiskDigger är ytterligare två vettiga program att testa. De olika programmen arbetar på lite olika sätt och kan därför ibland lokalisera raderade filer olika bra.

Skulle det vara så att dina filer inte alls går att få tillbaka eller inte hittas över huvud taget av något av programmen finns alltid alternativet att kontakta ett av de många företag som specialiserar sig på dataåterställning. Ett av de mer kända företagen här är ibas. Vi rekommenderar dock att göra en Google-sökning för att se om det finns några företag i din närhet som erbjuder återställning av raderade filer. Tänk på att priserna för dataåterställning hos företag som t.ex. ibas ofta är relativt höga. Som en sista utväg och om dina filer är mycket viktiga är det dock givetvis ett alternativ.

Fick du tillbaka dina radera filer genom att följa guiden? Har du andra tips på bra sätt eller program som hjälper till att återskapa borttagna filer? Dela gärna med dig i kommentarerna!

Utvalda produkt- och återförsäljarlänkar i vissa av artiklarna på enkelteknik.se är affiliate-länkar. När ett köp, inom en viss tid, görs via en eller flera av dessa länkar erhåller sajten en mindre provisionsdel på köpesumman. Läs mer.

16 kommentarer

  • Superkul att guiden var till hjälp :-) Tack för den fina feedbacken!

   // Christoffer, enkelteknik.se

 1. Jag testade detta och det fungerade utmärkt när jag råkade radera liter bilder ifrån min senaste fotosession!

  Dock, vad som kan vara värt att notera är att programmet känner inte igen RAW-filer som ”bilder”, så om man behöver återställa RAW-bilder behöver man välja ”Alla filer” i steg 4.2. Jag gjorde missen att välja bara bilder först och undrade varför den inte hittade alla (blandat JPG och RAW-format) första gången, men när jag valde Alla filer så gick det prima!

  • Hej! Härligt att guiden var till hjälp och stort tack för ett bra tips också!

   // Christoffer, enkelteknik.se

 2. Jag följer instruktionerna ovan men när jag går till piriform.com/recuva/download så finns det ingenting där som heter Piriform.

  • Hej, nej du har faktiskt helt rätt! De verkar ha bytt leverantör för där programmet laddas ned ifrån. Om du klickar på den länken som ersatt Piriform.com (CCleaner.com) så kommer programmet laddas ned på exakt samma sätt som tidigare (med skillnaden att det laddas från en annan server en tidigare)!

   // Christoffer, enkelteknik.se

 3. Vad underbart att hitta till en sajt där man inte blir bombarderad av pop-ups eller betaltjänster, utan istället pedagogisk och väldigt tydlig guidning! :)
  Jag försöker återställa ALLA bilder och viktiga dokument från mitt liv fram tills nu, som legat tryggt på en extern hårddisk tills min kära sambo lånade den för att lägga över Warcraft III på den och då försvann precis allt förutom Warcraft III (han säger att han inte rört de andra filerna utan bara kopierat över sin fil). Jag vet verkligen inte vad som kan ha hänt, men hädanefter ska jag förvara allt på OneDrive och Dropbox…

  Jag har följt guiden om Recuva till punkt och pricka (både lätt scanning och djup scanning) men tyvärr hittas bara konstiga textfiler som inte ens går att öppna (de är gröna).

  Vad rekommenderar du att jag gör nu..?

  • Hej Pernilla,
   Tack för den fina feedbacken! Förstår jag det rätt att du ändå lyckas återskapa filer (även fast de ser ut att bara innehålla en massa nonsenstext)? Börja i sådant fall med att testa om du kan byta filändelsen på några av filerna (se denna guide). Ändra då filändelsen från t.ex. .txt till .jpg för att se om datorn då kan känna igen några filer som bildfiler istället. (Alla filer, även bilder, består ju i grund och botten av kod. Vilket gör att även bildfiler kan framstå som nonsenstext om de öppnas med t.ex. ”Anteckningar”).

   Annars har jag tyvärr inta så många fler tips än att prova ytterligare återställningsprogram (t.ex. de jag skriver om i Steg 6). Alla program arbetar lite olika när det gäller i hur de letar efter borttagna filer, så det är möjligt att ett av programmen lyckas bättre än det andra. Hoppas det ordnar sig!

   // Christoffer, enkelteknik.se

 4. Hej.
  Först vill jag bara tacka som hemskt mycket för den här guiden. Jag följde den till punkt och kunde återställa alla bilder jag råkade radera. Problemet är bara att dom inte går att öppna. Filändelsen är rätt på bilderna (.jpg) Undrar bara om någon vet hur man öppnar dom?
  Tack på förhand.

  • Hej! Går inga av bilderna att öppna eller är det bara några som inte kan öppnas? Det kan tyvärr vara så att bilderna, även om de verkar återskapas helt korrekt, i själva verket saknar en del data. Något som kan göra att de inte går att öppna alls. Jag skulle till att börja med rekommendera att testa att göra om scanningen med något av de andra listade programmen och se om det blir någon skillnad!

   // Christoffer, enkelteknik.se

 5. Hejsan
  Vet ej om denna sida fungerar fortfarande men……har haft mappar och bilder på USB-minne som helt plötsligt bara visade knasiga tecken, ingen åtkomst. Efter en recoverysökning kan jag se bilder men ingen text och det går inte att återskapa då de ifrån att vara jpng,jpeg,gif mm är de nu angivna som .CHK-FILER. De är angivna som ”inte borttagna” men kan inte kopiera,flytta,ändra överhuvudtaget från detta CHK. Har du någon lösning? Allt som allt va 4000 bilder med text./ Katie

  • Hej! Det är faktiskt första gången jag hör om CHK-filer, men vad jag kan läsa mig till är det ett format som automatiskt skapas av Microsoft Chkdsk (Checkdisk) när programmet hittar filer som på något sätt är skadade. Att de från första början blivit skadade kan bero t.ex. antingen på att USB-minnet togs ut ur datorn medan någon av filerna användes, eller att det är på väg att gå sönder etc.

   Huruvida man kan återskapa dessa filer verkar variera från fil till fil. Dock är det inte ett program som t.ex. Revuca man behöver, istället behövs något som kan utläsa från CHK-filerna vad det faktiskt handlar om för filtyp. Ett sådant program är Dhk-Back (kan hämtas gratis här). Jag har inte testat detta, men det kan absolut vara värt ett försök! Återkom gärna hur det går så får vi forska vidare om du inte får ordning på det.

   // Christoffer, enkelteknik.se

 6. Hej!
  Instämmer med tidigare kommentarer, så bra o tydlig instruktion! Tack! Och så undrar jag om du finns kvar och svarar! Jag hade fel utgångsläge på flera sätt när jag försökte göra detta. Jag hade ccleaner på datorn så instruktionerna från Recuva blev annorlunda eftersom det gick genom CCleaners läsare. Jag kunde inte välja ”portable”. Men det riktigt stora problemet var att USB stickan jag ville undersöka inte gick att se när jag skulle ”browsa”. Jag klickade i ”på en särskild plats” och skrev ”usb Intenso Rainbow”. Programmet scannade 1357956 filer. Knappast stickan, eller vad tänker du?

  (Jag fick den med data per post, en grön Intenso Rainbow Line (8gb?)) satte in i datorn som sa att det inte fanns drivrutin till den så jag lät Windows hitta en på nätet enligt deras förslag. Då förvandlades den från sitt namn till ”okänd enhet” men finns med namn under ”diskenheter”.

  Antagligen hade jag sönder alla filer för att jag tog ut den för tidigt, lampan i den slocknade och inget hände i datorn så jag tog ut den för att börja om. Nu lyser den konstant. När jag kollade stickans drivrutin så stod det ”falsh”, är inte det konstigt att Windows installerar en felaktig drivrutin??? Jag är rörig i min text, till skillnad från dig, förstår du öht vad jag menar?

  Mvh
  Malena

  • Hej! Tack för den fina feedbacken! :-)

   Hm, det låter som att USB-stickan var formaterad i ett format datorn inte känner av. En USB-enhet, såsom ett USB-minne, ska inte behöva några specifika drivrutiner i en modern dator (sedan 20-ish år tillbaka). Vad som däremot kan krångla är om det är formaterat i ett format datorn inte känner igen, t.ex. om det formaterats i en Mac-dator och du använder Windows.

   Om klickar på Sök-symbolen och söker efter Datorhantering samt startar detta program för att sedan välja Lagring följt av Diskhantering(lokal). Vad står det att USB-minnet har för format? Det ska stå efter storleken, t.ex. 8 GB FAT32 (FAT32 är här formatet).

 7. Hej!
  Det såg lovande ut tills jag försökte att öppna mina återställda filer. T.ex. en jpeg. Får felmeddelandet ”Loading of one or more plugin files has failed. The plig-in files might be either corrupt or not valid.” När jag försöker öppna en pst-fil, så får jag felmeddelande att de inte är en pst-fil, etc. Alla filer oavsett typ av fil tjorvar på ett eller annat sätt. Hur fixar jag detta?

  • Hej! Min gissning är tyvärr att filerna är överskrivna lite för mycket för att programmet ska kunna pussla ihop den saknade datan. Olika återställningsprogram arbetar på lite olika sätt dock, så jag skulle rekommendera att testa något ytterligare. Nu har jag inte stenkoll på vilka som rekommenderas i övrigt men en googling på gratisalterantiv ger t.ex. EaseUS Data Recovery Wizard och TestDisk & PhotoRec (det senare verkar dock något mer avancerat att använda).

   Annars finns det även betalprogram såsom R-Undelete och i värsta fall och om det är väldigt viktiga filer är det ju exempelvis ibas som gäller. Jag har, tack och lov, aldrig behövt kontakta dem själv, men har hört nästan uteslutande positivt om deras arbete.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Du kanske även gillar

Det senaste

Recension: Dreame Z10 Station – Dags att se upp, Dyson

En av de tråkigaste sakerna med Dysons populära skaftdammsugare är att de många gånger skapar ett litet rökmoln när man tömmer dem. Något sådant är det inte tal om med Dreames Z10 Station.

Bestäm var skärmbilder ska sparas i macOS

Skärmbild, skärmavbildning, print screen, screenshot, skärmdump. Kärt barn har många namn. Men varför i hela världen ska alla sparas på skrivbordet? Så bestämmer du själv var dina skärmbilder ska placeras.

Hur lämnar jag uppgifter om Skattehemvist i Google AdSense?

Om du använder AdSense antingen för YouTube eller för att visa annonser på din webbsida kommer du förr eller senare behöva bevisa din så kallade skattehemvist. Vad är då det och hur gör man?

Lägg till fler Favoriter i Finders sidofält i macOS

Från början är det en ganska liten skara källor som går att nå via sidofältet i Finder i macOS. Tack och lov går det snabbt att själva bestämma exakt vilka genvägar som ska synas och vilka som inte ska det.