Xbox One S

Få ut en skiva som fastnat i Xbox One eller Xbox Series X

Visste du att det finns ett sätt att manuellt "trycka" ut en DVD-skiva som lyckats fastna i en Xbox One- eller Xbox Series X-konsol? Så hittar du den gömda knappen!

Xbox One visar ingen bild – Så återställer du upplösningen

Att justera upplösningen för att rätta till felet att Xbox One inte visar någon bild är inte helt enkelt när den inte visar någon bild. Att återställa upplösningen brukar lösa problemet!