Hur kopplar jag datorn till TV:n?

Gillar du artikeln? Stöd sajten med en Swish om du vill.

Det senaste

Att koppla ihop datorn (stationär eller bärbar) med en TV-apparat är förmodligen något många försökt sig på – och många gånger bittert fått inse att det inte är så lätt. Här ska vi dock bena ut exakt vilka kablar och kontakter du behöver för att få datorbilden (och alla filmer/bilder du har sparade) att visas direkt på TV:n.

Tyvärr är det inte så enkelt att det finns en enda kabel som passar mellan alla datorer och TV-apparater. Beroende på vilken dator och vilken TV du har ser möjligheterna att koppla ihop dem väldigt olika ut.

Vissa kablar kan skicka både bild och ljud medan andra endast klarar av antingen bild eller ljud. Räds inte för att guiden är relativt lång. Beroende på vilka möjligheter du har till olika kopplingar mellan dator och TV behöver du endast läsa de stycken som stämmer överens med just dina kontakter.

Steg 1. Börja med bilden

De flesta TV-apparater har någon av följande kontakter antingen på baksidan eller längs med kanterna. Jämför med din egen TV och fortsätt sedan läsa under respektive kontakt. Kontakterna är sorterade efter bästa bildkvalitet, där HDMI ger bäst bildkvalitet och Scart, S-video och Komposit ger den sämsta.

HDMI-Komposit

HDMI-kontakt
Grattis! Du har bästa möjliga förutsättningar att ta emot bild och ljud i din TV. Ta nu en titt på din dator. För att kunna koppla ihop din TV med datorn behöver den ha någon av följande kontakter. Du hittar kontakterna antingen längs med sidorna (om du har en laptop/bärbar dator) eller bakpå (om du har en stationär dator). Fortsätt därefter läsa under respektive kontakt.

HDMI-DVIVGA-Komposit

HDMI, Mini-HDMI eller Micro-HDMI-kontakt

Du har de bästa möjliga förutsättningarna att koppla ihop din dator med TV:n. Ljudet kommer att skickas i samma kabel som bilden. Du behöver köpa antingen en HDMI till HDMI-kabel, alternativt en Mini– eller Micro-HDMI till HDMI-kabel om du har någon av de mindre kontakterna. Efter detta är det bara att plugga i ena änden av kontakten i datorn och den andra i TV:n. Gå därefter vidare till Steg 3 för att ställa in så din dator visar rätt bild.

Displayport- eller Mini Displayport-kontakt

Du behöver antingen en Displayport– eller Mini Displayport till HDMI-kabel. Beroende på vilken dator du har skickas även ljudet i samma kabel. Displayport har alltid haft möjlighet att skicka både ljud och bild, dock väljer vissa datortillverkare att inte ha med ljudet i vissa datormodeller. Vi rekommenderar att du går vidare till Steg 3 direkt. Får du däremot inget ljud alls efter det rekommenderas istället att du går tillbaka och testar Steg 2 för att fixa till ljudet med hjälp av en separat ljudkabel.

DVI-kontakt

Du behöver köpa en DVI till HDMI-kabel för att få bilden skickad från din dator till TV:n. Tyvärr kan DVI inte hantera ljud. Ljudet behöver därför skickas i en annan kabel. Gå till Steg 2 för att se hur du gör och vilken kabel du behöver.

VGA-kontakt

För att skicka bilden från din dators VGA-kontakt till din TV:s HDMI-ingång behöver du inhandla en VGA till HDMI-adapter (cirka 300kr). Samt antingen en VGA till VGA-kabel eller en HDMI till HDMI-kabel i önskad längd. Gå sedan vidare till Steg 2 för att för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

Komponent-kontakt (relativt dyr lösning)

För att skicka bilden från en Komponent-kontakt till datorns HDMI-ingång behöver du en Komponent till HDMI konverterare. Bilden blir bra men konverteraren är relativt dyr (500-600kr). Du behöver även en HDMI till HDMI-kabel samt en Komponent till Komponent-kabel att koppla in på var sida om konverteraren. Innan du inhandlar en konverterare rekommenderar vi att du först ser efter om din TV har någon av de andra ingångarna i listan då det oftast går att komma betydligt billigare undan. Väljer du dock att inhandla adaptern är det därefter dags att gå vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

S-video- eller Komposit-kontakt (dyr lösning som inte ger bra bild)

Att koppla S-video eller Komposit till en TV:s HDMI-ingång är egentligen inget vi rekommenderar då det både är dyrt samt att bilden inte blir något vidare bra. Istället ber vi dig först ta en titt i listan över de listade TV-ingångarna ovan och se om någon annan ingång stämmer överens med din TV. Vill du ändå koppla in din dator via S-video eller Komposit behöver du inhandla en signalkonverterare (från S-video eller komposit till HDMI) plus en HDMI till HDMI-kabel och antingen en S-video- eller Komposit-kabel (cirka 800-1000kr). Följ de installationsanvisningar som följer med signalkonverteraren och gå därefter vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

DVI-kontakt

DVI-kontakter ger väldigt bra bild men klarar dessvärre inte av att ta emot något ljud. Detta får istället skickas separat. För att kunna koppla ihop din DVI-försedda TV med din dator behöver datorn ha någon av följande kontakter. Du hittar kontakterna antingen längs med sidorna (om du har en laptop/bärbar dator) eller bakpå (om du har en stationär dator). Fortsätt därefter läsa under respektive kontakt.

DVI-Komposit

DVI-kontakt

Du behöver en helt vanlig DVI till DVI-kabel. Koppla kabeln mellan datorn och TV:n. Gå därefter vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

HDMI-, Mini HDMI-, Micro HDMI-kontakt

Du behöver en HDMI, Mini HDMI eller Micro HDMI till DVI-kabel (beroende på vilken av de tre kontakterna du har i din dator). Trots att din dator förmodligen har möjlighet att skicka ljud via HDMI-porten klarar dock inte DVI av att ta emot det. Koppla därför in kabeln mellan datorn och TV:n och gå vidare till Steg 2 för att få ljudet att fungera.

Displayport- eller Mini Displayport-kontakt

För att skicka bilden från din dators Display– eller Mini Displayport till din TV:s DVI-ingång behöver du antingen en Displayport till HDMI-kabel, alternativt en Mini Displayport till DVI-kabel. Så snart du fått tag i rätt kabel gå vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

VGA-kontakt (endast vissa DVI-kontakter fungerar)

För att skicka bilden från din dators VGA-kontakt till din TV:s DVI-ingång behöver DVI-ingången ha möjlighet att ta emot analog video. Detta ser du lätt genom att titta på din TV:s DVI-kontakt och jämföra med bilden nedan. Har kontakten de fyra inringade hålen klarar den av att ta emot bild från datorns VGA-kontakt.

DVI-I-DVI-D

Du behöver då en VGA till DVI-adapter och antingen en vanlig DVI till DVI-kabel eller en VGA till VGA-kabel (beroende på om du kopplar adaptern i TV:n eller datorn). Gå därefter vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

S-video- eller Komposit-kontakt (rekommenderas ej, svårt att få tag på samt dyrt)

Som en sista utväg att skicka bild till datorns DVI-kontakt finns möjligheten att använda en signalkonverterare från S-video eller Komposit till DVI. Detta är dock inget vi rekommenderar då dessa signalkonverterare i regel är väldigt dyra (1.500kr) samt relativt svåra att få tag på. Vi rekommenderar istället att du går tillbaka till listan över TV-ingångar och ser efter om din TV har någon av de andra ingångarna.

Vill du dock använda en signalkonverterare eller inte har något annat alternativ är det bara att följa manualen som kommer med konverteraren för hur den ska kopplas in. Gå därefter vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

VGA-kontakt

VGA-kontakter klarar av att skicka högupplöst video men har dessvärre inte stöd för ljud. Ljudet får istället skickas genom en separat kabel. För att kunna koppla ihop din VGA-försedda TV med datorn behöver datorn ha någon av följande kontakter. Du hittar kontakterna antingen längs med sidorna (om du har en laptop/bärbar dator) eller bakpå (om du har en stationär dator). Fortsätt därefter läsa under respektive kontakt.

VGA-DVI-DHDMI-Komposit (VGA)

VGA-kontakt

Du behöver en helt vanlig VGA till VGA-kabel. Koppla kabeln mellan datorn och TV:n och gå därefter vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

Displayport- eller Mini Displayport-kontakt

Du behöver en Displayport eller Mini Displayport till VGA-kabel. Det går givetvis också bra med en Displayport eller Mini Displayport till VGA-adapter för att sedan köpa en vanlig VGA till VGA-kabel och koppla på adaptern. När rätt kabel eller adapterlösning inhandlats är det bara koppla in kabeln mellan datorns Display– eller Mini Displayport och din TV:s VGA-port. Gå därefter vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

DVI-I/A-kontakt

Trots att DVI är en digital kontakt klarar även vissa versioner av kontakten att skicka analog video – som i sin tur går utmärkt att få ut via en VGA-kontakt. För att se om din dators DVI-port klarar av att skicka bilden till din TV:s VGA-kontakt ska DVI-kontakten ha de fyra hålen som är inringade på den fjärde bilden ovan.

När du identifierat om din dator kan skicka analog video via DVI-kontakten behöver du inhandla en DVI till VGA-kabel, alternativt en DVI till VGA-adapter. Koppla sedan en vanlig VGA till VGA-kabel mellan adaptern och din TV. Gå därefter vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

HDMI-, Mini HDMI-, Micro HDMI-kontakt

För att skicka bilden från din dators HDMI-kontakt behöver du inhandla både en HDMI till VGA-adapter samt antingen en vanlig HDMI till HDMI-kabel eller en VGA till VGA-kabel (beroende på om du kopplar in adaptern i TV:n eller datorn). Gå därefter vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

Komponent-, S-Video-, Komposit-kontakt (dyr lösning, rekommenderas ej)

Som en sista utväg går det även att koppla in Komponent, S-video eller Komposit till din TV:s VGA-kontakt. För detta krävs en signalomvandlare från den av de tre kontakterna du har på din dator till VGA. Detta tillvägagångssätt är dock inget vi rekommenderar då dessa signalomvandlare är relativt dyra (800kr och uppåt). Istället ber vi dig först se om din TV har någon av de andra listade ingångarna.

Väljer du ändå att använda dig av en signalkonverterare, eller om du inte har något annat alternativ, är det bara följa de installationsanvisningar som kommer med konverteraren. Gå därefter vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

Komponent-kontakt

Komponentkontakter ger relativt bra bild men klarar dessvärre inte av att ta emot något ljud. Detta får istället skickas separat. Det bästa sättet att skicka bild till din TV:s komponent-kontakt är utan tvekan via en vanlig Komponent till Komponent-kabel. Detta kräver givetvis att du har Komponent-utgångar på din dator. Det finns även några andra alternativ, som dock är betydligt dyrare. Jämför kontakterna nedan med kontakterna på din dator. Fortsätt sedan läsa under den/de av kontakterna som stämmer överens med just din dator.

Komponent -S-Video

Komponent-kontakt

Det i särklass bästa sättet att skicka Komponent-video är med en vanlig Komponent till Komponent-kabel. Det är alltså en sådan du behöver inhandla. Gå därefter vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

HDMI-, Micro HDMI-, Mini HDMI-kontakt (en dyr lösning)

För att skicka bilden från din dators HDMI-, Micro HDMI– eller Mini HDMI-kontakt behövs en signalkonverterare som gör om signalen till Komponent. Detta alternativ ger relativt bra bild men konverterarna är både något svåra att få tag på samt kostar en hel del (cirka 700kr). Väljer du ändå att använda en konverterare är det bara att koppla in den enligt de medföljande instruktionerna. Gå sedan vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

VGA-kontakt (en dyr lösning)

För att skicka bilden från din dators VGA-kontakt behövs en signalkonverterare som gör om signalen till Komponent. Detta alternativ ger relativt bra bild men konverterarna kostar en hel del (cirka 700kr). Väljer du ändå att använda en konverterare är det bara att koppla in den enligt de medföljande instruktionerna. Gå sedan vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

S-video-kontakt (svår att få tag på, relativt dålig bild)

Att skicka bilden från din dators S-video-kontakt till din TV:s Komponent-ingång går med en S-video till Komponent-sladd. Dessvärre är dessa kablar både svåra att få tag på samt att de sällan fungerar särskilt väl. Vi rekommenderar istället att se efter om din TV har några andra av de listade ingångarna. Väljer du ändå att använda en S-video till Komponent-kabel är det bara att koppla in den mellan dina båda enheter. Gå sedan vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan enheterna.

Scart-kontakt

Scart-kontakter klarar av att ta emot både ljud och bild. Dock är det inte alla av datorns bildkontakter som klarar av att skicka med ljudet i samma kabel. Faktum är att det enda alternativet att få ljudet i samma kabel är att använda en HDMI till Scart-konverterare. För de övriga alternativen behöver ljudet skickas i en separat kabel.

För att skicka bilden till din TV:s Scart-kontakt behöver du någon av följande kontakter på din dator. Du hittar kontakterna antingen längs med sidorna (om du har en laptop/bärbar dator) eller bakpå (om du har en stationär dator). Jämför med din dator och fortsätt sedan läsa under den/de av kontakterna som stämmer överens med din dator.

S-Video-VGA

S-video-kontakt

Att koppla ihop datorn med din TV:s Scart-kontakt går alldeles utmärkt med hjälp av antingen en S-Video till Scart-kabel, alternativt en vanlig S-video till S-video-kabel kombinerad med en Scart-adapter i TV:n. Välj det alternativ som passar bäst, koppla in kabel (och alternativt adapter) och gå vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

HDMI-, Micro HDMI-, Mini HDMI-kontakt (ett dyrt alternativ)

Om din dator har en HDMI-, Mini– eller Micro-HDMI-port kan du inhandla en HDMI till Scart/AV-adapter. Adaptern kopplas till datorns HDMI-port och sedan till din TV:s Scart, S-video eller Komposit-ingång (tänk på att det endast är scart-kontakten av de tre som klarar av att ta emot ljud). Även om dessa adaptrar i regel ger en okej bild är de dessvärre dyra i jämförelse med en vanlig kabel (500-700kr). De behöver även strömförsörjning för att orka göra om bildströmmen. När allt är inkopplat gå vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

Komposit-kontakt (relativt dålig bild)

Du behöver antingen en Komposit till Scart-kabel. Alternativt en vanlig Komposit till Komposit-kabel och en Komposit till Scart-adapter. Båda alternativen fungerar lika bra och adaptern är oftast lättare att få tag på än en färdig kabel. Koppla in kabeln mellan datorns Komposit-kontakt och din TV:s Scart-kontakt (eller i Scart-adaptern). Gå sedan vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

VGA-kontakt (ett dyrt alternativ)

För att skicka bilden från VGA till Scart behövs en signalomvandlare. Dessa ger en okej bild men kostar dessvärre betydligt mer än en vanlig kabel (cirka 600kr). Vi rekommenderar att du först tar en titt om din TV har någon av de andra listade kontakterna. Väljer du dock att inhandla en konverterare är det bara att följa installationsanvisningarna som följer med. Gå därefter vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

S-video-kontakt

S-video-kontakter klarar inte av att skicka något ljud, detta får istället skickas i en separat kabel. För att skicka bilden till din TV:s S-video-kontakt behöver du någon av följande kontakter på din dator. Du hittar kontakterna antingen längs med sidorna (om du har en laptop/bärbar dator) eller bakpå (om du har en stationär dator). Jämför med din dator och fortsätt sedan läsa under den/de av kontakterna som stämmer överens med just din dator.

S-Video-VGA (MiniDP)

S-video-kontakt

Att skicka bilden från en dators S-video-kontakt till TV:n är faktiskt inte knepigare än att inhandla en vanlig S-video till S-video-kabel. Koppla därefter in kabeln mellan dator och TV och gå vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

HDMI-, Micro HDMI-, Mini HDMI-kontakt

Om din dator har en HDMI-, Mini– eller Micro HDMI-port kan du inhandla en HDMI till AV/Scart-adapter. Adaptern kopplas till datorns HDMI-port och sedan till din TV:s Scart, S-video eller Komposit-ingång. Även om dessa adaptrar i regel ger en okej bild är de dessvärre dyra i jämförelse med en vanlig kabel (500-700kr i skrivande stund). De behöver även strömförsörjning för att orka göra om bildströmmen. Så snart adaptern är inkopplad, gå vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

Mini Displayport-kontakt (svår att få tag på)

Det är möjligt att skicka bilden från en Mini Displayport till S-video. Detta görs med en konverteringskabel. Dessvärre är dessa kablar svåra att få tag på i Sverige, utan behöver oftast beställas via till exempel eBay. Har du väl fått tag på en kabel är det dock bara att koppla in den mellan din dators Mini Displayport och din TV:s S-video-kontakt. Gå därefter vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

VGA-kontakt (ett dyrt alternativ)

För att skicka bilden från din dators VGA-port till din TV:s S-video-kontakt behövs en signalomvandlare. Dessa ger en okej bild men kostar dessvärre betydligt mer än en vanlig kabel (cirka 600kr). Vi rekommenderar att du först tar en titt om din TV har någon av de andra listade kontakterna. Väljer du ändå att inhandla en konverterare, eller inte har något annat alternativ, är det bara att följa installationsanvisningarna som följer med konverteraren. Gå därefter vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

Komposit-kontakt

Komposit-kontakter klarar inte av att skicka något ljud, detta får istället skickas i en separat kabel. För att skicka bilden till din TV:s komposit-kontakt behöver du någon av följande kontakter på din dator. Du hittar kontakterna antingen längs med sidorna (om du har en laptop/bärbar dator) eller bakpå (om du har en stationär dator). Jämför med din dator och fortsätt sedan läsa under den/de kontakttyper som stämmer överens med din dator.

Komposit-VGA

Komposit-kontakt

Att koppla ihop en dator och TV som båda har en Komposit-kontakt är faktiskt inte knepigare än att inhandla en vanlig Komposit till Komposit-kabel och koppla mellan enheterna. Bilden blir sådär, men signalen kommer fram utan problem. Gå därefter vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan datorn och TV:n.

HDMI-, Micro HDMI-, Mini HDMI-kontakt

Om din dator har en HDMI-, Mini– eller Micro HDMI-port kan du inhandla en HDMI till AV/Scart-adapter. Adaptern kopplas till datorns HDMI-port och sedan till din TV:s Scart, S-video eller Komposit-ingång. Även om dessa adaptrar i regel ger en okej bild är de dessvärre dyra i jämförelse med en vanlig kabel (500-700kr i skrivande stund). De behöver även strömförsörjning för att orka göra om bildströmmen. Så snart adaptern är inkopplad, gå vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

Mini Displayport-kontakt (svår att få tag på, inte särskilt bra bild)

Det är möjligt att skicka bilden från en Mini Displayport-kontakt till en Komposit-ingång. Detta görs med en konverteringskabel. Dessvärre är dessa kablar svåra att få tag på i Sverige, utan behöver oftast beställas via till exempel eBay. Har du väl fått tag på en kabel är det dock bara att koppla in den mellan din dators Mini Displayport och din TV:s Komposit-kontakt. Gå därefter vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

VGA-kontakt (ett dyrt alternativ)

För att skicka bilden från VGA till Komposit behövs en signalomvandlare. Dessa ger en okej bild men kostar dessvärre betydligt mer än en vanlig kabel (cirka 600kr). Vi rekommenderar att du först tar en titt om din TV har någon annan av de listade kontakterna. Väljer du dock att inhandla en konverterare är det bara att följa installationsanvisningarna som följer med. Gå därefter vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter.

Skulle det vara så att din dator inte har några av de listade utgångarna rekommenderar vi läsa stycket Använd en USB-adapter. Där går vi igenom en sista utväg, att skicka bilden direkt från en vanlig USB-port, något som finns på i princip alla datorer och oftast ger en väldigt bra bild på TV:n.

Använd en USB-adapter

Om din dator inte har någon av de kontakter som gåtts igenom, eller om du inte kände att bilden blev tillräckligt bra, finns även möjligheten att skicka bilden direkt via en vanlig USB-port. Dessa lösningar är ofta betydligt dyrare än att bara köpa en vanlig kabel – dock brukar de i regel fungera väldigt bra! Varför de är dyrare än vanliga kablar är för att de inte bara skickar signalen vidare – de kodar även om den. Notera även att de flesta av dessa adaptrar behöver strömförsörjning för att orka med omkodningen av videoströmmen. Nätadaptrar brukar i regel följa med vid köp.

Det enda kriteriet är att din dator har en vanlig USB2-port. Dessa portar (som ser exakt likadana ut som vanliga USB1-portar) har varit standard på datorer sedan början av 2001. Är din dator äldre än så är det dessvärre inte troligt att det går att skicka bilden vidare till TV:n.

USB2-kontakt

Så snart du lokaliserat en USB2-port på din dator (givetvis fungerar USB3 lika väl) behöver du se över vad din TV har för anslutningar. USB-adaptrar som konverterar signalen finns idag att köpa till följande kontakter:

HDMI-VGA

Följ installationsanvisningen till den adapter du väljer att inhandla och gå därefter vidare till Steg 2 för att koppla in rätt ljudkabel mellan dina båda enheter. Har du inhandlat en USB till HDMI-adapter med stöd för ljud rekommenderar vi istället att du går direkt till Steg 3 för att ställa in hur bilen ska visas.

Navigering

Steg 1. Börja med bilden
Steg 2. Dags för ljudet
Steg 3. Inställningar för bild & ljud

Utvalda produkt- och återförsäljarlänkar i vissa av artiklarna på enkelteknik.se är affiliate-länkar. När ett köp, inom en viss tid, görs via en eller flera av dessa länkar erhåller sajten en mindre provisionsdel på köpesumman. Läs mer.

2 kommentarer

 1. Hejsan!
  Försökte vara med i tävlingen ang. trianglar. Det gick inte logga in och ingen adress där jag kunde skicka mitt bidrag. Kunde inte få in mobilnr,
  Hls. Rickard!

  Skall försöka koppla datorn till Tv.

  • Hej! Ingen riktig aning vad du menar med tävlingen med trianglar. Kan det kanske varit någon annons som visades här? Vi använder i dagsläget Google Adsense för visning av annonser och dessvärre kan vi inte helt bestämma exakt vilka annonser som visas. Så ber om ursäkt om en ofullständig/dålig annons dykt upp. Vi gör så gott vi kan för att filtrera bort dem!

   Hoppas du lyckas med kopplingen av datorn till TV:n i alla fall :-)

   // Christoffer, enkelteknik.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Du kanske även gillar

Det senaste

Varför är min Mac-dator så långsam?

Nyare Mac-datorer är i regel förbaskat snabba på det mesta. Men det finns framförallt en sak som gör att även den vassaste MacBook-datorn kan sega ihop totalt. Tack och lov är lösningen oftast extremt enkelt.

Recension: Dreame Z10 Station – Dags att se upp, Dyson

En av de tråkigaste sakerna med Dysons populära skaftdammsugare är att de många gånger skapar ett litet rökmoln när man tömmer dem. Något sådant är det inte tal om med Dreames Z10 Station.

Bestäm var skärmbilder ska sparas i macOS

Skärmbild, skärmavbildning, print screen, screenshot, skärmdump. Kärt barn har många namn. Men varför i hela världen ska alla sparas på skrivbordet? Så bestämmer du själv var dina skärmbilder ska placeras.

Hur lämnar jag uppgifter om Skattehemvist i Google AdSense?

Om du använder AdSense antingen för YouTube eller för att visa annonser på din webbsida kommer du förr eller senare behöva bevisa din så kallade skattehemvist. Vad är då det och hur gör man?