Är utrymmet på telefonen eller plattan fullt? Med hjälp av ett vanligt Micro SD-kort går det alldeles utmärkt att frigöra lagringsutrymme genom att flytta bilder och filmer från telefonens interna minne till minneskortet. Så gör du!

Ett vanligt förekommande fenomen med nutidens telefoner och surfplattor är att det inbyggda lagringsminnet snabbt äts upp av appar, bilder, filmer, uppdateringar av operativsystemet med mera. En lösning på detta problem är att utöka lagringskapaciteten med ett så kallat Micro SD-kort.


Vi har tidigare gått igenom hur du flyttar appar till ett minneskort för att frigöra utrymme på din telefons interna minne. Dock går det givetvis att också flytta både bilder och filmer till ett Micro SD-kort för att exempelvis fler appar ska gå att installera på det interna utrymmet.

1. Sätt i Micro SD-kortet och formatera det

Till att börja med behöver du givetvis köpa ett Micro SD-kort om du inte redan har ett liggandes. Alla mobiltelefoner och surfplattor har olika maxgränser för hur pass stora minneskort som kan användas. De flesta enheter klarar upp till 32 GB utan problem och nyare mobiler fixar ofta bra mycket mer. Är du osäker vilken minnesmängd din platta eller telefon klarar av kan det vara en bra sak att antingen fråga där du köper kortet alternativt göra en Google-sökning på enhetens namn.

Det finns även enstaka telefonmodeller som helt saknar utrymme för Micro SD-kort. Har du en sådan är ett alternativ istället att använda molnlagringstjänster såsom Dropbox eller Google Drive för att frigöra minne på den interna lagringen.

1. Du behöver därefter montera Micro SD-kortet i din telefon eller surfplatta. Detta görs på lite olika sätt beroende av modell och tillverkare av enheten. Är du osäker på vart du ska sätta Micro SD-kortet rekommenderar vi att ta en titt i snabbmanualen som bör följt med din telefon eller platta (alternativt rådfråga Google). På vår Motorola monteras minneskortet bakom batteriluckan. På andra telefoner är det vanligt att kortet monteras in från sidan, på samma sätt som många SIM-kort sätts i.

Sätt i Micro SD-kort i telefon - Utöka minnet

2. Micro SD-kortet bör direkt kännas igen av din telefon eller platta. Är kortet helt nytt eller om det tidigare använts i en annan enhet är det inte ovanligt att du får ett meddelande om att kortet skadats och behöver repareras. Detta är oftast helt normal. Peka på meddelandet för att börja formatera kortet i ett format telefonen kan känna igen.

SD-kort har skadats - Åtgärda genom att trycka

3. De flesta nyare Android-telefoner och plattor kan numera använda Micro SD-kort på två olika sätt. Antingen kan minneskortet användas som en så kallad ”bärbar lagringsenhet”. Detta håller minneskortet separat från telefonens eget minne och är det alternativ vi kommer gå igenom här.

Alternativt kan minneskortet slås ihop med telefonens eller plattans interna minne, vilket innebär att telefonen eller plattan plussar på minneskortets storlek till sitt eget internminne. Om du väljer alternativet ”Använd som internminne” behöver du inte flytta några filer mellan minneskortet och telefonens interna lagring eftersom allt slås samman. Viktigt att tänka på med detta alternativ är dock att kortet inte får tas ut ur telefonen framöver då telefonen ser kortet som en intern, fast lagring. Tas minneskortet ut riskerar du att skada både bilder, filmer samt annan data på telefonen.

4. Välj Använd som bärbar lagringsenhet och starta formateringen genom att peka på Radera och formatera. Som texten antyder kommer all data på minneskortet raderas under formateringen. Försäkra dig om att du inte har några filer du vill spara på kortet innan du går vidare.

Konfigurera ditt SD-kort - Formatera som bärbar lagring

2. Flytta filer till och från Micro SD-kortet

När kortet hittats av telefonen eller plattan och är formaterat är det dags att börja flytta filer mellan den interna lagringen och minneskortet. Processen kan se något olika ut på olika enheter och Android-versioner. Grunderna är dock desamma.

1. Börja med att peka på Inställningar och välj alternativet Lagring.

Inställningar - Lagring - Kopiera bilder - filmer till Micro SD-kort

2. Peka på SD-kort under Bärbar lagringsenhet (1) för att gå in på Micro SD-kortet. För att få en lite smidigare vy över kortets filer och mappar kan du klicka på Vy-ikonen (2). Peka därefter på Meny-ikonen, längst upp till vänster (3).

SD-kort - Ändra vy - Meny - Växla till internminne

3. Från menyn når du sedan telefonen eller plattans interna lagring. I vårt fall har den interna lagringen samma namn som telefonen vi använder (Moto C Plus). Det är även vanligt att lagringen bara benämns just ”Intern lagring”. Peka på intern lagring (1) för att navigera in på enhetens eget lagringsutrymme. Om det är bilder och filmer tagna med den inbyggda kameran som ska flyttas till minneskortet hittar du dessa i mappen DCIM (2). De andra mapparna innehåller t.ex. skärmdumpar, nedladdade filmer och andra sparade filer.

Internminne - Kopiera till SD-kort - DCIM

4. Ibland och på vissa telefoner kan du, innan du hittar bilder och filmer, behöva gå ett steg djupare till mappen vid namn Camera. Väl där bör du se alla bilder och filmer tagna med enhetens egen kamera.

5. För att välja vilken eller vilka bilder och filmer som ska kopieras håller du fingret intryckt på en av de filer du vill kopiera tills filen markeras (1). På vissa telefoner behöver du peka på Alternativ-knappen (högst upp till höger) och välja Markera flera (eller liknande) för att kunna markera filer (1). Peka därefter på samtliga filer du vill kopiera till minneskortet (2).

Välj de bilder - filmer som ska kopieras - Android - SD-kort

6. Välj nu Alternativ-knappen högst uppe till höger och peka på Kopiera till. Via Alternativ-menyn har du även möjlighet att välja alla bilder och filmer genom att peka på Markera allt. Vissa telefoner och plattor ger dig också möjligheten att välja alternativet Flytta till. Detta alternativ fungerar precis som att kopiera filerna, men med skillnaden att de tas bort från den interna lagringen när de kopierats till minneskortet.

Android - Alternativ - Kopiera till Micro SD-kort

7. Peka nu på Meny-knappen (1) och välj ditt Micro SD-kort (2).

Meny - Alternativ - SD-kort - Flytta till Android

8. De flesta telefoner skapar direkt en DCIM-mapp på minneskort som formateras på enheten. Skulle det inte finnas någon DCIM-mapp kan du skapa den själv genom att peka på Alternativ-knappen högst uppe till höger och välja Ny mapp. Vill du ha samma filstruktur på Micro SD-kortet som på telefonen eller plattans interna lagring behöver du även skapa mappen Camera inuti DCIM-mappen.

Det är inget krav att du placerar bilder och filmer i DCIM- eller Camera-mapparna på minneskortet. Vill du däremot att nya bilder och filmer automatiskt ska sparas på minneskortet tillsammans med de gamla filerna behöver du göra på detta sätt.

Bonus: För att se hur du bestämmer vart nya bilder och filmer tagna med din telefons kamera automatiskt ska sparas kan du kolla vår snabbguide. Du hittar den här.

Android - Flytta filer till SD-kort - Ny mapp - DCIM - Camera

9. Väl inne i den mapp du vill ha filerna i på minneskortet är det inte knepigare än att peka på Kopiera, längst ned till höger. De markerade filerna kopieras då direkt från telefonens interna lagring till minneskortet.

Kopiera filer till och från Micro SD-kort - Android

10. Om du valde att Kopiera filerna till minneskortet betyder detta att de också fortfarande finns kvar på telefonen eller plattans interna lagring. För att ta bort dem därifrån behöver du åter gå till Intern lagring > DCIM > Camera och markera filerna en gång till. Peka därefter på Papperskorg-ikonen för att ta bort dem från enhetens interna lagring. Valde du istället att Flytta filerna till minneskortet behöver du inte göra något mer.

Android - Radera bilder från telefon - Micro SD-kort

11. På detta sätt kan du kopiera och flytta de flesta filer mellan en telefons eller plattas interna lagring och ett minneskort. Vill du kopiera från minneskortet till den interna lagringen istället går detta givetvis lika bra!

3. Spara bilder och filmer direkt på Micro SD-kortet i fortsättningen

Som standard väljer de flesta telefoner och surfplattor numera att automatiskt spara bilder och filmer på ett minneskort om ett sådant finns insatt i enheten. Att dubbelkolla detta och ställa in så bilder och filmer sparas där du själv vill är hur enkelt som helst. Vi har dock valt att göra en separat guide om detta. Du hittar den här!

Processen att flytta bilder, filmer och andra filer mellan en enhets interna minne och ett minneskort kan som sagt skilja sig något beroende på vilken telefon eller platta du använder. Många tillverkare har även egna program för filhantering. Dessa fungerar många gånger alldeles utmärkt och är ibland till och med enklare att använda än standard-filhanteringen i Android (som vi gått igenom här).

Har du därför frågor eller funderingar kring kopiering av filer är du välkommen att ställa dem i kommentarerna så ska vi göra vårt bästa för att besvara dem!

Relaterat innehåll

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here